תפריט
טולרנסים גיאומטריים תקן ISO 1101

תקני ASME מול תקני ISO

1    מידות וטולרנסים גיאומטריים

GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing)

מידות וטולרנסים גיאומטריים הם שפה גרפית לתיאור תמציתי וחד משמעי למפרט דרישות פונקציונאלי (מידה וצורה) של פריט המתואר בשרטוט טכני.

השימוש במידות וטולרנסים גיאומטריים (GD&T) מתבסס על תקנים.

2    תקנים למידות וטולרנסים גיאומטריים

לתקנים תפקיד קריטי בשירטוט וקריאת שירטוטים טכנים. התקנים קובעים סמלים, הגדרות, חוקים ומוסכמות. ללא תקנים נידרשות הערות מפורטות על מנת להבטיח הגדרה חד משמעית של דרישות ביצוע וביקורת לפריט מיוצר.

התקנים בהם נעשה השימוש הרחב ביותר בתעשיה הם ASME ו ISO. קיימים גם תקני מדינות, המבוססים ברובם על תקנים אלו. משנות ה 90 נעשתה פעילות רבה לצימצום הפערים בין תקני ISO ו ASME, למרות זאת יש עדיין הבדלים בהגדרות סמלים וחוקים שונים, בין התקנים.

ASME Y14.5M

ISO 1101

טולרנסים גיאומטריים תקן ISO 1101

רוחב איזור הטולרנס נימדד בכיוון הניצב לגיאומטריה

רוחב איזור הטולרנס נימדד בכיוון הזווית הבסיסית הקשורה אליו.

כל אחד משלושת המשטחים מבוקר באופן בלתי תלוי לשניים האחרים

שלושת המשטחים מבוקרים סימולטנית ומתקיים בינהם גם אילוץ של מיקום ומקבילות.

1   בחירת תקן אירגוני

תקני השרטוט דומים מאוד אך עדיין יש ביניהם מספר מצומצם של הבדלים משמעותיים!

מאחר ויש מספר תקנים למידות וטולרנסים יש לודא כי אנו מפרשים את השרטוט לפי התקן הנכון!

לתקני מתן מידות וטולרנסים אין גופי אכיפה, אבל מאחר ושירטוט הוא אלמנט משמעותי בהזמנה (שהיא בעלת אופי של חוזה משפטי) היעדר תקן או ציון התקן לפיו יש לפרש את השירטוט, מותיר פתח לפרשנות שונה של המסמך. לאור זאת יש חשיבות לבחירה והטמעה של תקן ברמה האירגונית!

הטבלה הבאה מציינת מספר הבדלים בין תקני ASME ו ISO למתן מידות וטולרנסים

פריט

תפיסה עקרונית למתן מידות וטולרנסים

רמת פירוט והסבר

מספר התקנים

תכיפות עידכון גרסאות

כפילויות ותאימות

מחיר התקנים

ASME Y14.5

גישה פונקציונאלית

הסברים יסודיים ומפורטים בתוספת הרחבות איורים ודוגמאות.

תקן יחיד

בערך כל 10 שנים

תקן יחיד – אין כפילות או חוסר תאימויות

 

~$250

ISO

גישה תיאורטית

הסברים ודוגמאות מינימליים

15- 20  תקנים בלתי תלויים

בערך פעם בשנה לתקנים אינדיבידואליים

ריבוי התקנים כרוך בכפילויות

טולרנס מיקום מופיע בארבעה תקנים (1101, 2692, 5458, 10578)

בעידכונים בלתי תלויים של התקנים יש סיכון לחוסר תאימות

$700 – $1000

המלצת TES-RnD:

יתרונות תקן ASME Y14.5 עולים על פני תקני ה ISO.
יתרונו העיקרי הוא שמקור תקן ה ASME הוא בשטח והוא מבטא את האילוצים הפונקציונאליים של הפריט.
תיעוד האילוצים מהווה תרומה משמעותית לשימור הידע בארגון.

מעבר לכך, זהו תקן יחיד, מקיף, כתוב ומבואר היטב ובהיותו שכזה  יחס עלות -תועלת שלו
 (עלויות התחזוקה המתבטאים בעדכוני גרסאות-רכישה, לימוד,הכשרת עובדים והטמעה) גבוה משל תקני ISO .

הרשמו לטיפים:

To learn more about

upcoming On-Line/ Frontal GD&T training Seminars

:Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the Form 

contact us

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin