תפריט
TOTM.160301.3D-PMI2-1024x655

מידות וטולרנסים בתלת מימד/שרטוט מופחת מידות – השתלמות מתקדמת

תקן: ASME Y14.41, Digital Product Definition Data Practices

רקע:

התרחבות השימוש במודלים תלת ממדיים ומידע דיגיטלי בתעשייה, בתיכון (CAD), ביצור (CAM) ובביקורת (CAI) העלו את הצורך לעגן בתקן בסיס משותף לדרישות ופרשנות מידע המועבר בפורמט דיגיטלי.
השימוש במודלים דיגיטליים בא על מנת לצמצם את ההשקעה והמאמץ הנדרשים על מנת לתעד בשרטוט דו מימד מידע שכבר קיים במודל.
תקן ASME Y14.41 נכתב על מנת להגדיר כללים ושפה משותפת להעברת מידע דיגיטלי הדרוש ליצור וביקורת חלקים. (תקן זה הוא הרחבה של התקנים הקיימים ומתבסס עליהם).
אודות ההשתלמות:
ההשתלמות מקנה הבנה של השוני והפערים בין העברת שרטוטים בדו מימד למודלים ב CAD, לשם מה דרוש תקן להעברת מידע דיגיטלי ואת יתרונות השימוש בתקן.

התקן מגדיר שלושה מסלולים אפשריים:
1. מודל בלבד (כל המידע הדרוש מתועד במודל התלת מימדי)
2. מודל + שרטוט (שירטוט מופחת מידות)
3. הרחבות לשרטוט דו מימד (הרחבה של עקרונות ההצגה בדו מימד לסמלים נוספים ומתן מידות במבטים אקסונומטריים).
ההשתלמות מקנה ידע וכושר ישום לאפשרויות השונות על בסיס דוגמאות מעשיות ותרגול.
הקף ההשתלמות – 8 שעות.

תכנים:

מבוא
למה צריך תקן?
מה מכסה התקן?
הגדרות
Data Set
Data Set Requirements
ישום
דרישות מודל
הערות והוראות בשירטוט
מתן מידות וטולרנסים
דאטומים וטולרנסים גיאומטריים

דרישות קדם:

ידע וניסיון עבודה קודם בקריאת שרטוטים טכניים.
השתלמות טולרנסים גיאומטריים לפי ASME 14.5 או ניסיון תואם

On – Line GD&T Training 

 will begin on June 7,2020

For details

Fill out the Form 

contact us

Online GD&T training 

will begin on June 7

For details

Fill out the form

contact us

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin