Menu

טולרנסים גיאומטריים- מתודולוגיה של תכן

רקע:

מידות וטולרנסים (סבולות) גיאומטרים, או בקיצור ( Geometric Dimensioning & Tolerancing  GD&T) היא שפה
בינלאומית המשמשת להגדרה מדוייקת של חלקים. שפה זו בנויה ממערך, מוגדר היטב, של סימנים, כללים,
הגדרות ומוסכמות.
GD&T פותחה על מנת להבטיח תאימות וחליפיות חלקים בהרכבה (שיפור איכות והקטנת עלות) באמצעות
סימנים מוסכמים, המאפשרים לבטא באופן ברור, מדיד וחזרתי את אילוצי התכן ( design intent ).

אודות ההשתלמות:

השתלמות זו נותנת בסיס איתן להבנת העקרונות, המשמעות והיישום של טולרנסים גיאומטריים. החל מסקירת הצורך שהביא לפיתוחם של טולרנסים גיאומטריים, הצגה מעמיקה של העקרונות, הכללים והסימנים המרכיבים את השפה ויתרונות השימוש ב GD&T בפרספקטיבה ארגונית.
ההשתלמות מועברת לפי תקן ASME Y14.5-2009 או לפי תקני ISO בהתאם לצורכי הלקוח.

מטרות:

הכרת עקרונות היסוד של טולרנסים גיאומטריים,משמעות ושימושים של הטולרנסים והסימנים השונים,הבנת ההגדרות וההשלכות של שימוש במצבי חומר ( MMC , LMC) קריאה וכתיבה של מפרט דרישות גיאומטרי באמצעות טולרנסים גיאומטריים .

מבנה ההשתלמות:

שלושה ימי הדרכה ( 24 שעות אקדמיות). ההשתלמות מועברת בצורה של סדנא והיא אינטראקטיבית וכוללת דיון ,שאלות ותרגילי כיתה משותפים. לפיכך, מספר המשתתפים המירבי הוא עד 16 משתתפים בלבד. מניסיון, יש צורך ביום נוסף המתמקד בתרגול החומר הנלמד באמצעות דוגמאות מהרכבות וחלקים של החברה.

קהל היעד:

ההשתלמות מיועדת למהנדסים/מתכננים מכאניים, לאנשי בקרה, למהנדסי יצור.

הדרכה:

את ההשתלמות מעביר גילי עמרי – מהנדס פיתוח בעל 20 שנות ניסיון בתכנון מכאני, מומחה בתחום טולרנסים גיאומטריים. גילי הוא הראשון בארץ והיחיד שמעביר השתלמויות בתחום בחברות שהוא בעל תעודת הסמכה של ASME ברמה הגבוהה ביותר, Senior GDTP Certificate Holder.

מבואעקרונות שירטוט טכני השוואה מידות / טולרנסים גיאומטריים מונחי יסוד ב GD&T
טרמינולוגיהסימנים משלימים ב GD&T חוק המעטפת (envelope rule) מידות בסיסיות, תנאי וירטואלי מתן בונוסים בטולרנס
בקרת צורה (Form Controls)מישוריות,ישרות, עיגוליות, גליליות
מערכת יחוס ודאטומיםבחירת מערכת היחוס, בחירת דאטום, ישום מצבי חומר לדאטומים מאלמנט תלוי מידה דאטומים מאלמנטים חלקיים (Datum Targets)
בקרת תנוחה (Orientation Control)זוויתיות, ניצבות, מקבילות מצבי חומר (RFS / MMC / LMC)
בקרת מיקום (Location Control)הגדרות, מוסכמות, יתרונות מצבי חומר (RFS / MMC / LMC) ישומים מיוחדים
בקרת זריקה (Runout Controls)זריקה קווית   (Circular Runout ) זריקה כוללת ( Total Runout )
בקרת פרופיל (Profile Controls)הגדרות פרופיל, קווי פרופיל, משטח
מפרט דרישות גיאומטריותזיהוי אילוצים פונקציונאליים, כתיבת אילוצים פונקציונאליים על ידי טולרנסים גיאומטריים, קריאת אילוצים פונקציונאליים מטולרנסים גיאומטריים
חזרה כללית ותרגיל מסכם 

 דרישות קדם:
ידע וניסיון עבודה קודם בקריאת שירטוטים טכניים.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

עוזבים?

אל תפסידו מידע מקצועי, הרשמו עכשיו לעדכונים שלנו