Menu

מקבילות – שני פיצ'רים או יותר

Typical – אחת ולתמיד

שרטוט טכני הוא מסמך חוזי מחייב, השרטוט וכל המונחים והסימנים שנעשה בהם שימוש צריכים להיות חד משמעים!!!על מנת להפחית סיכונים של פרשנות שגויה לדרישות בשרטוט

לקריאה נוספת »

מיקום וסימטריה

איך לסמן סימטריה? (ASME Y14.5-2009, ISO 1101:2012) באיור-1 שני התבריגים בחזית מוצגים סימטרית לקו הסימטריה. למרות המידות בשרטוט, תחום החריגה המותר למיקום הקדחים פתוח לפרשנות…

לקריאה נוספת »
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

עוזבים?

אל תפסידו מידע מקצועי, הרשמו עכשיו לעדכונים שלנו