תפריט
TOTM.1601 - Figure2

עובי דופן – חישוב טולרנסים

 טיפ זה תואם ASME, לISO נדרשת הוספת E למידות הקוטר הגל באיור-1, מעטפת מושלמת בMMC

שרטוט הוא מסמך חוזי, יש לו משמעויות כספיות. אם אנו רוצים להמנע מהפתעות יש להבטיח הגדרה מלאה של גבולות החריגה הגיאומטריים.
העלילה דימיונית אך מבוססת על סיפורים אמיתיים

חישוב עובי דופן

באיור-1  שרטוט ספייסר למוט הברגה M6

TOTM.1601 - Figure1
איור-1

חישוב עובי דופן על מנת לודא שמצב הקיצון הוא סביר:

 •     קוטר מקסימלי של הקדח: 7.2
 •     קוטר מינימלי של הגל:      11.9

עובי דופן מינימלי:  2.35 =  2 /4.7  = 2 / (11.9-7.2)

תוצאה מפתיעה

מדידה של חלק מיוצר, מוצגת באיור-2

TOTM.1601 - Figure2
איור-2

התקבל עובי דופן 2.18, קטן מהמינימום המחושב 2.35
עבור חלק זה הציפייה היא שעובי הדופן המינימלי יהיה  2.46 = 2 / (12.08-7.16 )

איך זה קרה?

הסבר התעלומה

העולם האמיתי אינו מושלם, לכל משטח יכולה להיות חריגה בגודל, צורה, זווית ומיקום.
מתברר כי בחלק המיוצר יש גם חריגה זוויתית.

 החריגה הזוויתית בין הגל לקדח בחלק מוצגת באיור-3

TOTM.1601 - Figure3
איור-3

הטולרנס  הכללי בשרטוט קובע את גבולות החריגה זוויתית, והוא ±1º
הערך המדוד –  0.8º עומד בדרישות השרטוט, ומסביר את הפער בין החישוב למדידה

20 x tan(0.8°) = 0.28

המסקנה היא שלחישוב מצבי הקיצון של עובי הדופן יש לקחת בחשבון גם את החריגה המותרת למיקום וזווית!

חישוב עובי דופן מינימלי כולל חריגה זוויתית:
 •     הקדח בגבול החריגה העליון – קוטר 7.4 (מצב LMC)
 •     הגל בגבול המידה התחתון – קוטר 11.9 (מצב LMC)
 •     חריגה זוויתית מותרת ±1º מאפשרת חריגת מיקום בגודל של 0.35 (עבור מעלה לאורך של 20 יחידות)

2.175 = 2 / ( 0.35 – 7.2 – 11.9)

גם חישוב זה אינו שלם
בדוגמא באיור-3 בצד הימני של החלק הגל ממורכז לקדח, אבל זה לא ריאלי לצפות שתהיה רק חריגה זוויתית
צריך להגדיר גם את גבולות החריגה המותרים גם למיקום הגל יחסית לקדח

אם נוסיף לשרטוט באיור-1 חריגת מיקום של ±0.1
אז עובי הדופן המינימלי יורד ל 2.075
ומה לגבי חריגת ישרות של הקדח?

הגדרה מלאה

כל משטח אמיתי צפוי לחרוג בגודל, צורה זווית ומיקום, טולרנסים גיאומטריים מאפשרים לנו לכתוב מפרט דרישות גיאומטרי ברור וחד משמעי.
בנוסף, טולרנס גיאומטרי יכול לאחד מספר דרישות לגבול יחיד, למשל טולרנס מיקום לציר הגל מבקר את חריגת המיקום, הזווית והצורה של הגל. בפועל טולרנס המיקום תוחם את גבולות החריגה המשולבת של שלושת המאפיינים.

איור -4 שרטוט החלק עם טולרנסים גיאומטריים

TOTM.1601 - Figure4
איור-4

הפעם גבולות החריגה המותרת בין הגל לקדח מוגדרים בצורה מלאה.

 •     הציר של הגליל החסום הגדול ביותר הוא בסיס המדידה (דאטום A)
 •     הקדח יכול לחרוג מישרות עד לגבול צורה מושלמת בMMC
 •     לציר של הגל מותר לחרוג במיקום בזווית וביישרות עד לגבול אזור טולרנס המיקום – גליל תיאורטי בקוטר של 0.4 שממוקם על דאטום A.
 
מצב הקיצון לעובי דופן יהיה כאשר:

כל החריגות מלקחות בחשבון (גודל, צורה, תנוחה ומיקום

 •     עבור הקדח:
  •     חריגת גודל – הקדח בגבול המידה העליון, קוטר 7.2 (מצב LMC)
  •     חריגת תנוחה ומיקום – אין חריגה כי הקדח הוא הדאטום פיצ'ר היחיד (לא יכול לחרוג מעצמו)
 •     עבור הגל:
  •     חריגת גודל – הגל בגבול המידה התחתון, קוטר 11.9 (מצב LMC)
  •     חריגת תנוחה ומיקום – טולרנס המיקום, גליל תיאורטי בקוטר של 0.4 קואקסיאלי לדאטום A

 [ (12.0-0.1) –  0.4)) – (7.0+0.2) ] / 2 = 2.15

אך הפעם מובטח שגבול זה יתקיים עבור כל חלק שעומד בדרישות השרטוט

 
לסיכום

מה שלא כתוב לא קיים!!!
על מנת להימנע מתוצאות מפתיעות מומלץ שכל שרטוט יהיה מוגדר באופן מלא וחד משמעי

שאלות? הצעות? רעיונות?

כתבו אלינו – info@TES-RnD.com

הרשמו לטיפים:

To learn more about

upcoming On-Line/ Frontal GD&T training Seminars

:Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the Form 

contact us

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin