סדנת התמקצעות "Design Preview" תיעוד כוונת התכן 

סדנת ההתמקצעות מבוססת על עבודה מעשית כנגד תיק שרטוטים מלא או חלקי של המשתתפים.
הדגש בסדנא הוא על מיקוד באילוצים הפונקציונאליים של התכן, איך לתרגם את האילוצים למפרט דרישות גיאומטרי.

החלק הראשון הוא רענון של החומר שנלמד בהשתלמות יסודות ובחלק העיקרי של הסדנא עבודה מונחית על תיק שרטוטים.

תכנים

 

רענון

 

גישה פונקציונאלית ← מאפיינים גיאומטריים

מערכות יחוס – וטולרנסים גיאומטריים

סדר פעולות (מערכות יחוס, טולרנס כללי, מיקום, עידון)

 

Design Preview
(לפי תיק שרטוטים)

 

מפרטי דרישות

קריאת דרישות ← מיפוי אילוצים

בחינת פונקציונאליות – אילוצי יצור / בקורת

סיכום

שינויים / תיקונים לפי הצורך