בידקו אלו השתלמויות ב GD&T מתאימות לכם

השתלמויות חוץ ארגוניות לקהל המקצועי הרחב
(
אליהן אפשר לשלוח מספר קטן של עובדים):